Kitchen Sink, Detail, Farmhouse, Monroe County, Illinois